شهرخبر

پانته آ نیکزاد

نشست یادبود مرحوم دکتر ابومحمد عسگرخوانی

نشست یادبود مرحوم دکتر ابومحمد عسگرخوانی عصر شنبه ۱۰ مهر با حضور ابراهیم متقی، سیدجلال دهقانی فیروز آبادی و مریم زادخوست وبا همکاری مجله عصر اندیشه در خبرگزاری مهر برگزار شد.