عکسی از رابعه اسکویی با گریمی متفاوت که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رابعه اسکویی با گریمی متفاوت است.رابعه اسکویی با گریمی متفاوت و خاص است.رابعه اسکویی با گریمی متفاوت و بامزه است.