عکسی از گریم دیده نشده از شیوا ابراهیمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شیوا ابراهیمی بازیگر مشهور است.شیوا ابراهیمی با گریمی قدیمی است.