شهرخبر

مسئول پرداخت حق بیمه کارفرما است/ حق بیمه بخشی از مزد کارگر است، نمی‌توان آن را حذف کرد

کارگر آنلاین | حیدری، کارشناس تامین اجتماعی گفت: گروهی به اشتباه تصور می‌کنند پولی که بابتِ حق بیمه پرداخت می‌کنند هزینه‌ی اضافیِ نیروی کار است اما در حقیقت بخش پس‌اندازیِ دستمزدِ کارگران است که به حساب سازمان تامین اجتماعی و یا هر حساب دیگری می‌تواند برود و پس‌انداز شود تا کارگران برای دوران پیری و بازنشستگیِ خود بتوانند از آن استفاده کنند.

حیدری، کارشناس تامین اجتماعی گفت: گروهی به اشتباه تصور می‌کنند پولی که بابتِ حق بیمه پرداخت می‌کنند هزینه‌ی اضافیِ نیروی کار است اما در حقیقت بخش پس‌اندازیِ دستمزدِ کارگران است که به حساب سازمان تامین اجتماعی و یا هر حساب دیگری می‌تواند برود و پس‌انداز شود تا کارگران برای دوران پیری و بازنشستگیِ خود بتوانند از آن استفاده کنند.

جی پلاس؛ یک کارشناس تامین اجتماعی گفت: اینکه برخی افراد معتقدند بیمه، هزینه‌ی اضافی بر دوش کارفرما می‌گذارد کاملا اشتباه است. این بیمه بخشی از مزد کارگر است که اگر صندوق تامین اجتماعی وجود نداشت باید به عنوان دستمزد آن را به کارگر پرداخت می‌کردند.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس تامین اجتماعی) در واکنش به اظهارات عده‌ای مبنی بر اینکه قانون تامین اجتماعی ضد تولید است، گفت: قانون تامین اجتماعی برای کارفرما هزینه‌ای ایجاد می‌کند تحت عنوان حق بیمه؛ درواقع حق بیمه‌ای که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود به صورت مشترک توسط شرکای اجتماعی پرداخت می‌شود به اینصورت که ۲۰درصدِ آن را کارفرما، ۷درصد را کارگر و ۳درصد را دولت باید پرداخت کند. 

حق بیمه جزو هزینه‌های نیروی کار است، نمی‌توان آن را حذف کرد
وی گفت: گروهی به اشتباه تصور می‌کنند پولی که بابتِ حق بیمه پرداخت می‌کنند هزینه‌ی اضافیِ نیروی کار است اما در حقیقت بخش پس‌اندازیِ دستمزدِ کارگران است که به حساب سازمان تامین اجتماعی و یا هر حساب دیگری می‌تواند برود و پس‌انداز شود تا کارگران برای دوران پیری و بازنشستگیِ خود بتوانند از آن استفاده کنند. 

حیدری گفت: این سهم از درآمد کارگر به حساب صندوقی به نام تامین اجتماعی واریز می‌شود؛ در همه‌ی دنیا هم مرسوم است و بیمه‌ی اجباری است. بنابراین اینکه برخی افراد معتقدند بیمه هزینه‌ی اضافی بر دوش کارفرما می‌گذارد کاملا اشتباه است. این بیمه بخشی از مزد کارگر است که اگر صندوق تامین اجتماعی وجود نداشت باید به عنوان دستمزد آن را به کارگر پرداخت می‌کردند. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: حذف اجباری حق بیمه از حقوق کارگر، به منظور تعهدات دوران بازنشستگی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود که اگر به خودِ کارگر واگذار شود ممکن است آن را برای نیازهای جاریِ خود هزینه کند و در دوران بازنشستگی دچار مشکل شود. به همین دلیل است که در قانون تامین اجتماعی به صراحت گفته شده که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است. 

حیدری تصریح کرد: بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و جزئی هر کدام ممکن است کارگر را از چرخه‌ی کار خارج کند که در این شرایط هم خود او و هم بازماندگانش باید تحت پوشش حمایتی قرار بگیرند و تامین اجتماعی این وظیفه را برعهده دارد. بنابراین بحثی که مطرح شده کاملا انحرافی است؛ این حق کارگر است و نمی‌توان آن را حذف کرد. 

وی بیان کرد: همه جا حق بیمه را جزو هزینه‌ی نیروی انسانی می‌آورند و کارفرمایان به خوبی می‌دانند که جدا از آن نیست. پس اگر کارگری وجود نداشته باشد خب حق بیمه‌ای هم وجود نخواهد داشت./ ایلنا