عکسی از تیپ علی عمرانی در جوانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی عمرانی در جوانی خوشتیپ بوده.علی عمرانی در جوانی بازیگر بوده.علی عمرانی در جوانی با عینک آفتابی است.