شهرخبر

جزییات توافق هسته ای ایران و روسیه از زبان رئیس سازمان انرژی اتمی

در این نشست تفاهمات اولیه برقرار شد به نحوی که با یک تصویر روش ما بتوانیم پروژه ها و برنامه هایمان را در حوزه هسته ای سریعتر به انجام برسانیم.

جزییات توافق هسته ای ایران و روسیه از زبان رئیس سازمان انرژی اتمی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: پس از مذاکره با آلکسی لیخاچف - رئیس شرکت دولتی روس اتم به تفاهم رسیدیم که درمذاکرات جدید ساز و کارهای متفاوتی را با هدف سرعت گرفتن کارها پایه گذاری کنیم.

در این نشست تفاهمات اولیه برقرار شد به نحوی که با یک تصویر روش ما بتوانیم پروژه ها و برنامه هایمان را در حوزه هسته ای سریعتر به انجام برسانیم.

این پروژه ها در بخش سلامت، توسعه کاربرد پرتوها و هم در نیروگاهها به ویژه اداره و بهره برداری از نیروگاه  شماره یک بوشهر و توسعه پروژه  فازهای دوم و سوم است.

با طرف روس در باره این موضوعات و همچنین تعهدات ما گفت و گو و توافق کردیم.

 توافق شد در بخش تعهدات ما در پرداخت مالی به صورت زمان بندی عمل شود تا پروژه با تاخیر مواجه نشود و به نوعی از ادامه تاخیر ۲۲ ماهه که تا الان اتفاق افتاده جلوگیری شود و علاوه بر این با افزایش راندمان تاخیر ایجاد شده در پروژه را هم جبران کنیم.

منبع: رصد