شهرخبر
شهادت ۸ نفر در تیراندازی پلیس به عزاداران اربعین در نیجریه

تیراندازی پلیس نیجریه به برگزارکنندگان مراسم اربعین حسینی، منجر به شهادت ۸ نفر شد.

راهپیمایی مراسم اربعین حسینی در چند منطقه نیجریه برگزار شد.

پلیس در برخی از شهر‌های محل برگزاری مراسم اربعین به سوی عزاداران حمله کرد.

پایگاه العهد اعلام کرد که بر اثر تیراندازی پلیس نیجریه به برگزارکنندگان مراسم اربعین حسینی، هشت نفر شهید شدند.