عکس جنازه های سوخته 2 مرد تهرانی / بامداد امروز رخ داد