محبوبیت این ورزشکار ایرانی در بین  چشم بادامی ها

کریمیان که در حضور 17هزار تماشاگر در مقابل کیوتارو به مبارزه پرداخت حالا علاقمندان زیادی را در سرزمین آفتاب پیدا کرده است.

دلیل این اتفاق هم اخلاق و احترام ویژه ای است که او به رقبای خودی می گذارد. کریمیان این روند حرفه ای را سال هاست که دنبال می کند و تمام تلاشش این است تا فارغ از همه رجزخوانی ها و کری خوانی ها فقط و فقط به مبارزه فکر کند.این در حالی است که قبل از مسابقه کیوتارو رجز زیادی برای سینا خوانده بود و جواب کریمیان یک چیز بود:«باید در رینگ مبارزه کنیم.»

محبوبیت این ورزشکار ایرانی در بین  چشم بادامی ها

این اتفاق باعث شد تا او بیش از پیش در ژاپن محبوب شود و دنبال کنندگان زیادی را هم در فضای مجازی داشته باشد.سینا کریمیان دارنده کمربند زرین k1 است.