شهرخبر

عزاداری موکب های شیراز و زنجان در شب اربعین حسینی

مراسم عزاداری شب اربعین حسینی در موکب های برپاشده در شیراز و زنجان با حضور و استقبال مردم برگزار گردید .

عزاداری موکب های شیراز و زنجان در شب اربعین حسینی

خبرگزاری تسنیم