عکسی از کیک تولد خاص مجید صالحی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کیک تولد خاص مجید صالحی زیباست.کیک تولد خاص مجید صالحی متفاوت است.کیک تولد خاص مجید صالحی لاکچری است.