شهرخبر

رهبر امامدادی

موکب اربعینی «سردار دلها شهید سلیمانی »هرمزگان

مراسم عزاداری شب اربعین حسینی در موکب اربعینی «سردار دل‌ها شهید سلیمانی» هرمزگان برگزار شد.