عکسی از مجید مظفری و دخترش در یک تولد که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مجید مظفری و دخترش شبیه هستند.مجید مظفری و دخترش بازیگر هستند.مجید مظفری و دخترش با لباس سفید هستند.

.