عکسی از گریم های جدید عمو فیتیله ایها که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عمو فیتیله ایها در کنارهم هستند.عمو فیتیله ایها بامزه هستند.عمو فیتیله ایها با گریم جدید هستند.