عکسی از گریم بامزه ارژنگ امیرفضلی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم بامزه ارژنگ امیرفضلی قدیمی است.گریم بامزه ارژنگ امیرفضلی برای یک سریال طنز است.گریم بامزه ارژنگ امیرفضلی متفاوت است.