انهدام باند جاعلان کارت واکسن در تهران / مسافران خارج از کشور در تور این باند