شهرخبر
الکاظمی دستور داد: امور زائران ایرانی در مرز مهران طبق قانون تسهیل شود

نخست وزیر عراق شامگاه جمعه دستور داد که امور زائران ایرانی در مرز «زرباطیه» (مهران) طبق قانون با تسهیل انجام شود.

 «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق منحصرا درباره حضور زائران ایرانی در مرز «زرباطیه» (مهران) بخشنامه‌ای صادر کرد.