اتفاق عجیب در پرسپولیس ؛ گزینه های مدیرعاملی دست به دامان پیشکسوتان شدند!