هیچ کس از طرح سرمایه گذاری و دریافت اقامت استقبال نکرد

هیچ کس از طرح سرمایه گذاری و دریافت اقامت استقبال نکرد

معاون وزیر کشور اخرین نتایج طرح سرمایه‌گذاری در ایران و دریافت اقامت را تشریح کرد.

به گزارش تحریریه، سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری برای دریافت اقامت پنج‌ساله جواب نداد.

بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: مصوبه هیات وزیران در تیرماه ۱۳۹۸ مبنی بر صدور مجوز اقامت پنج‌ساله برای خارجی‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دلاری، موفقیت‌آمیز نبود و مورد استقبال قرار نگرفت. راساس این مصوبه هر متقاضی خارجی می توانست با سرمایه گذاری یا سپرده گذاری ۲۵۰ هزار دلار در کشور، که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان سرمایه گذاری رسیده باشد، مجوز اقامت پنج ساله در ایران دریافت کند.

با وجود اینکه وزارت کشور با کمک دستگاه های ذیربط تمامی فرآیندهای کار و شیوه نامه ها را برای اجرای مصوبه مزبور تدوین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده بود اما به دلیل بالا بودن رقم سرمایه گذاری، حتی یک مورد تقاضا در این چهارچوب صورت نگرفت.

پایان/