روشی جالب برای محافظت بیشتر در برابر کرونا + فیلم

به تازگی، ابزارکی جالبی برای محافظت در برابر ویروس کرونا ساخته شده است.
download