بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که قیمت پیشنهادی برای فروش هر مترمربع آپارتمان مسکونی در منطقه ۴ در حال حاضر بین ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومان است.