عکس جالب از خوابیدن دیبا زاهدی در یکی از پارک های تهران

عکسی از خوابیدن دیبا زاهدی در یکی از پارک های تهران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

دیبا زاهدی