قیمت جدید انواع سکه و طلا (۱۴۰۰/۰۶/۳۱)

قیمت سکه در بازار امروز ثابت ماند و با ۱۱۸۶۶۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار) تومان معامله شد. قیمت طلا و دلار هم بالا رفت.

اقتصاد قیمت جدید انواع سکه و طلا (۱۴۰۰/۰۶/۳۱)

در بازار ارز و طلای امروز قیمت سکه امروز درحالی ثابت ماند که قیمت طلا و قیمت دلار پیشروی کردند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا امروز - چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مصادف با ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۰۷ درصدی به ۱۷۷۷ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و هفت ) دلار رسید.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۱۵۴۱۰۰ (یک میلیون و یکصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۶۲۰۰۰ تومان افزایش، ۴۹۹۹۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و نود و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

در بازار امروز دلار در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۲۰ تومان افزایش، ۲۷۵۶۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

همچنین دلار در بازار متشکل با کاهش ۰.۰۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۶۲۲۳ (بیست و شش هزار و دویست و بیست و سه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۱۷۶ تومان افزایش، ۳۲۳۵۷ (سی و دو هزار و سیصد و پنجاه و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت پوند امروز

پوند امروز - چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مصادف با ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۲۳ درصدی به ۳۷۶۵۵ (سی و هفت هزار و ششصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید.

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۲۶ درصدی، از ۷۵۰۰ (هفت هزار و پانصد ) تومان به ۷۵۲۰ (هفت هزار و پانصد و بیست ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۳۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۱۵۸۵ (بیست و یک هزار و پانصد و هشتاد و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی ۱۱۸۶۶۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار) تومان معامله شد.

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز به ۵۹۰۰۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه، امروز به ۳۴۹۲۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و نود و دو هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۲ درصدی داشته است.

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۶۰۰۰ تومان افزایش، ۲۲۰۶۰۰۰ (دو میلیون و دویست و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

منبع: اقتصاد نیوز