به گزارش برنا، نفرات دعوت شده به این رقابت ها می بایست جهت انجام تست کرونا ساعت 7 صبح روز جمعه 2 مهرماه در محل خانه ی کشتی شهید هادی حضور داشته باشند.

مراسم وزن کشی این مسابقات ساعت 9 تا 9:30 صبح روز 2 مهرماه و بدون ارفاق وزن برگزار و رقابت ها از ساعت 11 همان روز برگزار می شود.

رقابت های کشتی زیر 23 سال (امید) قهرمانی جهان روزهای 10 تا 16 آبان ماه در شهر بلگراد کشور صربستان برگزار می شود.