به گزارش برنا، طی حکمی از سوی حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی شد.

وی جانشین حسن کریمی شد که از سال 96 مسئولیت شرکت توسعه را بر عهده داشت.