لگن علی کریمی زیر تیغ جراحان + سند

علی کریمی پس از مصدومیت ، لگن خود را جراحی کرد

اتفاق تلخ برای لژیونر ایرانی ؛ کریمی زیر تیغ جراحان + سند

علی کریمی هافبک دفاعی تیم ملی ایران سرانجام جراحی کرد و چند ماهی دور از میادین خواهد بود.

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :

علی کریمی بازیکن ایرانی تیم کایسری اسپور چند سالی در ناحیه لگن خود درد احساس می کرد و با فیزیوتراپی تلاش می کرد بازی کند ولی اخیرا دردش بیشتر و بیشتر شد. او بعد از امضای قرارداد با کایسری اسپور ترکیه، به توصیه پزشکان جراحی کرد.

به همین خاطر او قراردادش را تا نیم فصل با این باشگاه ترکیه ای فسخ کرد تا جراحی کند. کریمی به تازگی در آلمان جراحی کرده و امیدوار است زود به میادین بازگردد.

اتفاق تلخ برای لژیونر ایرانی ؛ کریمی زیر تیغ جراحان + سند