به گزارش برنا، طرح سراسری اهدا خون جامعه ورزش کشور و جوانان که از صبح امروز با همت فدراسیون پزشکی ورزشی و همکاری جامعه وررزش کشور در  مجموعه ورزشی انقلاب در حال برگزاری است سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ،بهداد سلیمی مشاور رئیس و المپین افتخار آفرین کشور و پیمان فخری رئیس مرکز نظارت برتیمهای ملی در کنار دیگر مسئولین و قهرمانان ورزشی به اهدا خون پرداختند.

دکتر صالحی رئیس کمیته ملی المپیک، دکتر عشقی رئیس سازمان انتقال خون، دکتر غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، دکتر علی نژاد و دکتر احمدی معاونان وزارت ورزش و جوانان،دکتر کاوه احمدی مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش، دکتر مهدی زاده مدیر کل انتقال خون استان تهران و دکتر فتحی مدیر مجموعه ورزشی انقلاب، در دقایق آغازین ضمن اهدای خون، در کنار ورزشکاران حاضر در سالن اهدای خون بودند.

طرح سراسری اهدای خون هم اکنون در مجموعه ورزشی انقلاب( جنب زمین چمن مصنوعی مجموعه سالن های خانوادگی.سالن شماره ۵) برپاست.