روسیه تولید نفت خود را در 2022 به بالاترین رقم پس از فروپاشی شوروی سابق می‌رساند