مدارس در شهرهای مناسب باید حضوری شود/ لزوم توجه نهادهای حمایتی به موضوع تأمین امکانات آموزشی دانش‌آموزان مناطق محروم