این مقام آگاه گفت: خبر انتصاب آقای علی‌عسگری و سردار حسین دهقان به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به هیچ عنوان صحت ندارد.

 

وی رسانه‌ها را از «بیان آرزوها در قالب خبرهای پشت پرده» برحذر داشت.