شهرخبر

اسلامی: از آژانس خواستیم به قانون پایبند باشد

رئیس سازمان انرژی اتمی در وین گفت: همانطور که در بیانیه تهران تاکید کردیم، از آژانس خواستیم که به قانون پایبند باشد.