عکسی از چهره بامزه منوچهر هادی و دخترش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.منوچهر هادی و دخترش در خانه هستند.منوچهر هادی و دخترش در آغوش هم هستند.منوچهر هادی و دخترش شاد هستند.