اتهام قتل عمد حمید صفت در نظریه کمیسیون 11 نفری پزشکی قانونی / بی گناهم اما مطیع دادگاهم

حمید صفت منکر قتل عمدی شد. حمید صفت به جرم کشتن ناپدری اش محکوم شد . حمید صفت این خواننده رپ زیرزمینی بعد از قتل ناپدری اش به زندان افتاد. حمید صفت در هواخواهی از مادرش با ناپدری درگیر و در این درگیری حمید صفت ناپدری اش را کشت.

این جلسه  بعد از اظهارنظر کمیسیون 11نفره پزشکی قانونی درباره علت مرگ برگزار و حمید صفت منکر قتل عمدی شد.

حمید صفت در ساعت ۱۱ در حالی که لباس زندان به تن داشت به همراه وکیلش وارد دادگاه شد.

به گزارش رکنا،  در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و گفت :با توجه به اظهارات قبلی متهم، وی نسبت به وضعیت بیماری متوفی آگاهی داشته و جهت حل اختلاف میان او و مادرش با او درگیری لفظی پیدا کرده است .وی به تنش ادامه داده تا جایی که اقدام به برخورد فیزیکی کرده و مقتول به خاطر ضربات وارده و بیماری زمینه ای که داشته و همچنین اضطراب و استرس ناشی از درگیری فوت شده است.

این موضوعات را کمیسیون پزشکی قانونی تایید کرده است  .با توجه به این مدارک  که متهم با آگاهی از وضعیت آسیب‌پذیر متوفی نسبت به اقدام خطرناک به وی ادامه داده ،موجب فوت وی شده است. از این رو درخواست اشد مجازات برای وی را دارم .

سپس عارف زاده ،وکیل اولیای دم ،در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :اولیای دم در خارج از کشور هستند و من از طرف آنها برای متهم  تقاضای قصاص دارم .

وی گفت :با توجه به نظر کمیسیون ۱۱ نفره پزشکی قانونی که در تاریخ ۹ شهریور ماه امسال  برگزار شده و در آن آمده است:« در اغلب موارد خونریزی بر اثر ضربه ایجاد می شود و عمل جراحی می تواند آثار کبودی ناشی از درگیری را از بین ببرد  و داروهای ضد انعقاد خون که متوفی از آن استفاده می کرده نیز می توانند باعث ادامه دار شدن خونریزی شود .» علت مرگ خونریزی ناشی از ضربات به سر بوده است. از این رو از طرف موکلانم درخواست قصاص دارم .

حمید صفت

سپس مهرخواه ، وکیل دیگر اولیای دم در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :بر اساس اوراق پرونده حمید صفت بیش از ۱۰ سال با مقتول زندگی کرده و در برگه۶۴ پرونده صراحتا گفته است:« با تمام قدرت ضربه نزدم » که  این موضوع نشان می‌دهد او از وضعیت ظاهری پیرمرد و بیماری او و همچنین کشنده بودن ضربات محکم آگاهی داشته است .به همین خاطر گفته است ضربه را محکم نزدم.

 وی ادامه داد: حمید صفت انگیزه درگیری را کتک خوردن مادرش اعلام کرده و از اصطلاح کف گرگی استفاده کرده و گفته است کف گرگی به صورت مقتول ضربه زدم .اما بعداً این ادعا را منکر شده و گفته است ممکن است سر او به کمد یا مبل برخورد کرده باشد .

این وکیل  گفت: بعد از مرگ مقتول ،متهم در منزل او سکونت داشته و با شکایت پسر مقتول به  نام سهیل مجبور به تخلیه شده است. این موضوع که حمید صفت زندگی مستقلی داشته و از  بیماری مقتول آگاهی نداشته است حقیقت ندارد .

سپس در حالی که لباس آبی زندان را به تن داشت  در جایگاه ویژه ایستاده و اتهامش را قبول نکرد .

وی  گفت :مادرم و حاج آقا ۱۰ سال با هم زندگی کردند و من در سال های پنجم تا هشتم با آنها زندگی می کردم.اما  دو سال آخر را زندگی مستقلی داشتم . حدود هشت ماه از سال را حاج آقا در آلمان زندگی می کرد و بیشتر آگاهی من از بیماری و سابقه بستری شدن او به بعد از درگیری  و مرگ او بر می گردد.  من قبل از آن از بیماری او مطلع نبودم .اگر چه  دیده بودم که قند خونش را چک می کرد اما او هیچ پرهیز غذایی نداشت و دو روز قبل از درگیری که برایم تولد گرفته بود از کیک تولدم خورد .

حمید صفت به عکسی که آن را به دادگاه ارائه داد اشاره کرد و گفت :در شب تولدم با حاج آقا عکس گرفتیم او عکس بزرگ من را پشت سرمان به دیوار نصب کرده بود .  این موضوع نشان می‌دهد او با من مشکلی نداشت.کسی که با یک نفر مشکل داشته باشد عکس او را به دیوار نصب نمیکند.

این خواننده رپ گفت: وکیل اولیای دم می گوید حاج آقا پیرمردی فرسوده بود در حالی که او سرزنده و سلامت بود  و همراه من به باشگاه بدنسازی و استخر می‌آمد .من فقط یک بار زمانی که او در آلمان بود و با مادرم صحبت می کرد درباره حالش پرسیدم که گفت: خیر است .او  مغرور بود و دوست نداشت درباره بیماری اش با کسی صحبت کند.

متهم ادامه داد:  من ضربه کشنده ای به اون نزدم .اگر قصد دعوا داشتم شب قبل که برادرم از ماجرای دعوای حاج آقا و مادرم به من گفته بود  به آنجا می‌رفتم .من تا صبح روز بعد صبر کردم و فردا برای آشتی دادن حاج آقا و مادرم با آن جا داشت رفتم .من اگر انگیزه‌ای برای قتل داشتم وسیله‌ای برای کشتن همراه خودم می‌بردم .ما رابطه خوبی با هم داشتیم و اوهمه جا می گفت حمید صفت پسر من است .

وی به دفاعیات وکیل اولیای دم اشاره کرد و گفت :وکیل اولیای دم اصرار دارد که من بوکسور هستم .اما من بعد از آزاد شدن از زندان به دنبال بوکس رفتم که اسناد آن موجود است.

 قاضی گفت: تو  نزد بازپرس گفته ای سه ضربه به قربانی زدی. چه دفاعی داری؟

 متهم : مادرم میان من و حاج آقا حائل بود.  من اورا گرفته بودم تا به مادرم ضربه نزند .من فقط سه بار دستم به صورتش برخورد کرد  اما در آگاهی القا کرده بودند هر تماسی ضربه محسوب می‌شود. اصطلاح کفگرگی هم در آگاهی به من القا شد.آنجا گفتند سیلی زدی یا کف گرگی؟ که گفتم سیلی نزدم.

من اگر قصد ضربه زدن داشتم مادرم را هل می دادم و او را می زدم .من وقتی همراه مادرم و سهیل برگه فوت را گرفتیم به من دستبند زدند و مرا  به دادسرا بردند و آنجا بازپرس به من گفت که بهتر است  اعتراف کنم .آنچا بود  که دکتر گفت مقتول بر اثر برخورد جسم سخت به سرش فوت شده است .اما من ضربه‌ای به اون نزده بودم.

 قاضی : سه سالی که در خانه آنها بودی ندیده  بودی قربانی دارو مصرف کند ؟

حمید صفت:  او هم مانند بسیاری از افراد مسن .دارو مصرف می‌کرد مادرم هم دارو می‌خورد .خودم هم داروهای بدنسازی داشتم .اما هرگز نپرسیده بودم برای چه موضوعی دارو مصرف می کند .

قاضی :اعتراف کرده ای گلدان به سمت دیوار پرتاب کردی که این از شدید بودن درگیری  حکایت دارد. چه پاسخی داری؟

متهم : اگر درگیری میان ما شدید بود  گلدان را مستقیم به سمت حاج آقا پرتاب می کردم .من  گلدان را به سمت دیوار  پرتاب کردم و به مادرم گفتم لباس‌هایش را بپوشد تا خانه را ترک کنیم .من  گفتم جایز نیست که  دیگر اینجا بماند.

سپس عیوب نیلکی ، وکیل متهم به دفاع پرداخت و گفت: انتظار بود کمیسیون ۱۱ نفر از ابهامات  این پرونده ابهام زدایی کند. اما مختصر و شتابزده اظهار نظر کرده و شبهه‌ای به شبهات این پرونده افزوده است . انتظار داشتیم نظر کمیسیون علمی و قاطع باشد اما توپ را به داخل زمین دادگاه انداخته است.

کمیسیون از جمله های شرطی مانند «در اغلب  موارد» و «ممکن است »استفاده کرده به طوری که در شش سطر هشت بار این اصطلاحات را به کار گرفته است .

وی ادامه داد :هرگز در این پرونده درباره قصور پزشکی و نقش آن در این ماجرا پرداخته نشده است .اما احتمال دارد این موضوع نیز در مرگ متوفی تاثیر داشته باشد .

سپس وکیل اولیای دم بار دیگر در جایگاه ایستاد و گفت :حمید صفت گمان می کند من به دنبال اجرای حکم قصاص هستم .اما اگر قرار باشد حمید صفت اعدام شود من از این موضوع ناراحتم .من حتی از موکلانم  خواستم تا او را ببخشند اما آنها عصبانی شدند و گمان کردند من قصد دارم از حمید صفت دفاع کنم .من تلاشم را برای جلب رضایت کرده ام.

حمید صفت

اخرین دفاع حمید صفت در دادگاه

 وقتی حمید صفت برای آخرین دفاع روبروی قضات ایستاد گفت :دیشب در زندان خلوت کردم و دو صفحه دفاعیاتم را نوشتم که به دادگاه ارائه می دهم. من در این چند سال زندگی ام نه عصبانی شدم و نه خشم گرفتم. اما  آن روز فقط به حاج آقا گفتم چرا مادرم را زدی ؟که او گفت اگر لازم باشد باز هم او را کتک میزنم .من انتظار شنیدن این جمله  را از او نداشتم و این موضوع مرا عصبانی تر کرد .اودرباره اینکه چرا قرص می خورد با من  حرفی نزده و من هم از او سوالی در این باره نکرده بودم.

وی ادامه داد: هر رایی برایم  صادر شود منم مطیع آن هستم .اما تقاضا دارم رای با عدالت صادر شود .من واقعا  قصد کشتن حاج آقا را نداشتم و حالا بیشتر از هرکسی داغدار  کسی هستم که جای پدرم بود .

جلسه دادگاه در ساعت ۱۳ به پایان رسید و قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

ماجرا چه بود؟

بیست و چهارم  مرداد ماه سال ۹۶ مرد ۶۶ ساله به نام هوشنگ  به بیمارستان منتقل شد و  سه روز بعد جان سپرد. حمید صفت،خواننده رپ که پدرخوانده اش را به بیمارستان منتقل کرده بود به اتهام قتل عمدی بازداشت شد اما  ادعا کرد در دعوا با ناپدری اش ضربه ای به سر او نزده است.

وی در تشریح جزییات درگیری گفت: آن روز با ناپدری ام درگیر شدم  و یک گلدان برداشتم و به دیوار کوبیدم تا او را بترسانم. بعد به سمتش رفتم و ضربه‌ای به‌صورتش زدم .همان موقع  همسایه‌ها با شنیدن صدای دعوا مقابل خانه مان آمدند و دعوا تمام شد.  من همراه مادرم خانه را ترک کردیم و یک ساعت بعد وقتی به خانه برگشتیم با ناپدری ام روبه رو شدیم که بیهوش بود. ما او را به بیمارستان رساندیم اما او جان سپرد.

کارشناسان  پزشکی قانونی در تحقیقات اولیه علت مرگ را خونریزی و آسیب مغزی بر اثر اصابت جسم سخت به سرش اعلام کردند.

اما رپر معروف منکر قتل عمدی شد و گفت: من ضربه ای به سر هوشنگ نزدم و اصلاً قصد کشتن او را نداشتم. فقط می‌خواستم او را بترسانم که مادرم را مورد ضرب‌وشتم قرار ندهد. احتمال می‌دهم سر هوشنگ حین کشمکش با من به دیوار یا کمد کنار مبل برخورد کرده باشد، چون هوشنگ تقلا می‌کرد که مادرم را کنار بزند و با من درگیر شود.

با اعتراض  اولیای دم و متهم به نظریه پزشکی قانونی پرونده چندین بار به کمیسیون‌ پزشکی قانونی فرستاده شد. وقتی کارشناسان اعلام کردند  اقدام حمیدصفت  درصدی از علت مرگ ناپدری اش است و عامل اصلی مرگ نبوده وی  با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

حمید صفت

با اعتراض اولیای دم به آزادی وی این بار پرونده به کمیسیون ۱۱ نفره پزشکی قانونی فرستاده شد و برای برطرف‌ شدن ابهامات، بازپرس رسیدگی کننده به پرونده در دادسرای جنایی تهران ،دستور تشکیل هیأت ۱۱ نفر متخصصان پزشکی قانونی را صادر کرد.

هیأت 11نفره پزشکی در دادسرای جنایی تهران حاضر شدند و در جلسه تحقیق از حمید صفت دفاعیات وی را شنیدند.

با تکمیل تحقیقات، با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی و طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه اگر کسی آگاهی داشته باشد که فرد بیمار است، با او درگیر شود، گرچه عمل نوعاً کشنده نباشد، او مرتکب قتل عمد شده است، کیفرخواست رپر معروف به اتهام قتل عمد صادر شد و حمیدصفت پای میز محاکمه ایستاد.

نخستین دادگاه

در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده که در دو روز در  شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد  نماینده دادستان از طرف سه پسرقربانی که ساکن خارج از کشور هستند درخواست قصاص را مطرح کرد.

سپس متهم در جایگاه دفاع  ایستاد و  طلب عفو و بخشش کرد.

وی گفت :من اتهام قتل را قبول ندارم .گفته شده من با دست ضرباتی به هوشنگ زده ام .اما ضرباتی که به او  وارد کردم ضربه ای کشنده نبود. من فقط او را هل دادم .وقتی مرا بازداشت کردند و به دادسرا بردند ، مادرم به آنجا احضار شد. چون نمیخواستم مادرم به دادسرا بیاید  به  دروغ گفتم ضربه‌هایی به مقتول زدم اما ضربه ها سنگین نبود  که منجر به مرگ شود .

سپس حمید صحنه درگیری را بازسازی کرد و گفت: در آن درگیری مادرم بین من و هوشنگ بود. من هوشنگ را هل دادم و می خواستم جلوی حمله او را بگیرم .او  به سمت آشپزخانه رفت و من  فکر می کردم قصد دارد چاقو بردارد .به همین خاطر مانع او شدم. من لیوانی را برداشتم و به زمین کوبیدم تا هوشنگ را بترسانم اما گلدانی را به دیوار پرت نکردم. باور کنید ضربه ای به سر او نزدم.

وقتی حمید صفت به عنوان آخرین دفاع در جایگاه ایستاد ،طلب  بخشش کرد  و گفت :هوشنگ جای پدرم بود و من هرگز فکر نمی کردم مشاجره میان ما باعث مرگ او شود . من از  از اولیای دم طلب بخشش  و از دادگاه طلب کمک دارم .

در پایان جلسه قضات دادگاه پس از مشورت و با توجه به مدرک های موجود در پرونده حمیدصفت را مستحق مرگ دانسته و وی را به قصاص محکوم کردند.اما این حکم با طرح ایراداتی در شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید نشد.

به این ترتیب پرونده به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و این رپر بار دیگر از خود دفاع کرد.