آخرین خبر/ تصویری از نگار جواهریان در پشت صحنه سریال خاتون