به گزارش برنا، نماینده آمریکا در سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی در جمع خبرنگاران این مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره احتمال دیدار آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتای جدید ایرانی خود بیان کرد.

گرینفیلد با بیان اینکه بلینکن در نیویورک دیدارهای دو جانبه ای دارد، افزود:ما هیچ برنامه مستقیمی برای دیدار دوجانبه در زمانی که آنها (هیات ایران) در اینجا (نیویورک) هستند، نداریم اما این بدان معنا نیست که گفتگو با ایران را ارزشمند ندانیم زیرا ما می خواهیم درباره مسایل برجام رو به جلو حرکت کنیم.

نماینده آمریکا در سازمان ملل اظهار داشت ما با ایرانی ها در وین در ارتباط هستیم و این بحث ها آنجا ادامه خواهد یافت.