عکس یادگاری سران شرکت کننده در اجلاس شانگهای

عکس یادگاری سران شرکت کننده در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای را در ادامه خواهید دید.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهمین عضو رسمی سازمان همکاری های شانگهای پذیرفته شد. تا پیش از این ایران به عنوان عضو رسمی این سازمان مهم فعالیت می کرد.

عکس یادگاری سران شرکت کننده در اجلاس شانگهای