شهرخبر

امیر غفارمنش می خواهد که بیش از اینها به مقوله عشق در کارهای تلویزیونی توجه شود + عکس

امیر غفارمنش از مدیران و سیاستگذاران صداوسیما می خواهد که بیش از اینها به مقوله «عشق» در کارهای تلویزیونی توجه کنند و آن را عاملی برای استحکام پیوند خانواده ها می داند.

امیر غفارمنش می خواهد که بیش از اینها به مقوله عشق در کارهای تلویزیونی توجه شود + عکس

همگردی