به گزارش برنا، شبکه لبنانی «الجدید» گزارش داد که «ولید البخاری» سفیر سعودی در بیروت برای رایزنی فورا راهی ریاض شد.

شبکه لبنانی به دلیل سفر ناگهانی سفیر سعودی هیچ اشاره‌ای نکرده است.

بازگشت سفیر سعودی به کشورش همزمان با ورود نخستین تانکرهای سوخت ایرانی به لبنان صورت گرفته است.