استقبال زن لبنانی از تانکرهای حمل سوخت ایرانی+عکس

صبح امروز پنجشنبه تانکرهای حامل سوخت ایران که از سمت بندر بانیاس سوریه به لبنان حرکت کرده بودند وارد این کشور شدند.

استقبال زن لبنانی از تانکرهای حمل سوخت ایرانی+عکس