شهرخبر

قیمت 206 به 180 میلیون تومان می رسد

قیمت 206 به 180 میلیون تومان می رسد

با نهایی شدن طرح جدید مجلس، قیمت 206 به 180 میلیون تومان می رسد.

به گزارش تحریریه، طرح مجلس شورای اسلامی برای اصلاح بازار خودرو و آزادسازی مشروط واردات که علیرغم جوسازی ها و ادعاهای دروغین درباره آسیب دیدن تولید داخل و ضربه به اقتصاد مقاومتی تصویب شد؛ آثار فوری بر بازار خودرو داشته و در یک قلم؛ باعث کاهش قیمت پژو 206 محصول قدیمی بنجل ساز معروف فرانسوی در بازار داخلی به 180 هزار تومان خواهد شد.

این کاهش قیمت پس از آزادسازی واردات و حذف قیمتگذاری دستوری انجام می شود و خریدارانی که قصد خرید دارند بهتر است تا نهایی شدن طرح در شورای نگهبان خرید خود را به عقب  بیاندازند.

پایان/