عکسی از جواد رضویان و دخترش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.جواد رضویان و دخترش شبیه هستند.جواد رضویان و دخترش باهم هستند.جواد رضویان و دخترش در کنارهم هستند.