عکسی از بهاره رهنما و‌ دخترش در رستوران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. بهاره رهنما و‌ دخترش در کنار هم هستند. بهاره رهنما و‌ دخترش باهم هستند. بهاره رهنما و‌ دخترش شاد هستند.