شهرخبر

هدف اصلی از انتشار اسناد محرمانه حادثه ۱۱ سپتامبر چه بود؟

«برخی ناظران و تحلیلگران بر این باورند که دولت بایدن با انتشار اسناد طبقه بندی شده حادثه ۱۱ سپتامبر در برهه زمانی کنونی، و برجسته کردن نقش اتباع سعودی در این حادثه و تقویت کردن برخی گمانه زنی‌ها در مورد نقش دولت عربستان در حادثه مذکور سعی دارد تا پاد ...

فرارو