شهرخبر

معاون حقوقی رئیس جمهور: اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مقابله با فساد سند اراده دولت در مبارزه با فساد است

معاون حقوقی رئیس جمهور: اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مقابله با فساد سند اراده دولت در مبارزه با فساد است

خبرگزاری میزان