شهرخبر

افزایش فقر در افغانستان؛ مردم وسایل خانه را می‌فروشند + عکس

افزایش فقر در افغانستان؛ مردم وسایل خانه را می‌فروشند + عکس

بازار‌های کهنه فروشی کابل پر از اجناسی است که افغان‌های مستاصل با نازل‌ترین قیمت می‌فروشند تا مقداری پول به دست آورده و از زیر حاکمیت طالبان فرار کنند یا مواد غذایی روزانه شان را بخرند.