شهرخبر

مردهای زندگی فرشته حسینی در یک قاب + عکس

مردهای زندگی فرشته حسینی در یک قاب + عکس

فرشته حسینی با انتشار این عکس نوشت:امید ، بابا ، نوید رویای بزرگ من در خانواده به حقیقت پیوسته است.مرز ها را ابتدا باید از قلب و ذهن پاک کرد.‌