شهرخبر

حرکت نمادین به یاد قربانیان کرونا در آمریکا + عکس

حرکت نمادین به یاد قربانیان کرونا در آمریکا + عکس

نصب 650 هزار پرچم سفید به یاد درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا در واشنگتن آمریکا.