شهرخبر

فیلم/ اظهار ندامت و طلب حلالیت «خاطیان حادثه مهرشهر کرج»

«خاطیان حادثه مهرشهر کرج»اظهار ندامت و طلب حلالیت کردند.