شهرخبر

فیلم/ خاطره مادر شهید محمدخانی از حاج قاسم

شهید محمدحسین محمدخانی

شهید محمدحسین محمدخانی با نام جهادی عمار عبدی در دفاع از حریم آل الله در سوریه به شهادت رسید.