شهرخبر

مرحوم آیت الله حائری شیرازی ره در جمع اعضای نظام مهندسی ساختمان+عکس

عکس منتشر شده مربوط به دیدار رئیس و اعضای دوره پنجم شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۳۹۰ در شهر قم و در منزل مرحوم آیت الله حائری شیرازی ره می باشد .